Välkommen!

Äntligen kan vi presentera Björshus naturreservat, blivande blomstereldorado och hemvist för en unik flora och fauna, med sällsynta växter och djur!

Björshus ligger mitt i ett mycket attraktivt ströv- och friluftsområde på Österlen och gränsar till flera naturreservat och -områden som är ”hotspots” för rödlistade arter. Här är så vackert att scener ur Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta spelades in bland de svepande kullarna.

På vår kulliga och sandiga mark med ädellövskogar, hedmark, sandstäpp och vattendrag får sommargyllingen breda ut sig och fylla luften med sin klara, flöjtande vissling. Fler än 100 fågelarter har setts i området!

Här kommer också många andra exotiska och sårbara eller hotade djur som gulbukig jättevapenfluga, sandödla och kungsfiskare att kunna hitta den natur de behöver för att överleva på lång sikt. Det är vi stolta över!

Även fjärilar, humlor och vildbin kommer att gynnas av den blomsterprakt som blir resultatet när marken inte betas. Den starkt hotade sandnejlikan kan sprida sin väldoft och den likaledes fridlysta sandvedeln kan breda ut sig på den akut hotade sandstäppen, som bara finns på några platser i östra Skåne.

Låt dig hänföras över vår unika natur. Ni kan övernatta hos oss på Trollebo Björshus Bed & Breakfast, omgivet av kullar, ädellövskog och med fri sikt mot stjärnorna. Vårt naturreservat börjar precis utanför dörren!

Välkomna

 •  

  Trollebo-Björshus Bed and Breakfast

  Wina & Gerrit Schuytvlot
  Tingalyckevägen 225
  S-297 95 Degeberga
  Sweden

  Tel: +46 (0)44-35 10 31
  Fax: +46 (0)44-35 10 58
  Mobil: +46 (0)708-66 85 01
  www.trollebobjorshus.com
  E-mail: info@trollebobjorshus.com

   

 •  

   

 •  

Nyheter

2013 Mars
Länsstyrelsen tar beslut om Björshus naturreservat